ARTEFIERA 2011

Bologna, Italy

Dal 27/01/2011 al 31/01/2011

Gabriele Basilico, Franco Fontana, Luigi Gariglio Patrizia Guerresi Maimouna,Karen Knorr, Emil Lukas, Arno Rafael Minkkinen, Beatrice Pediconi, Georges Rousse, Nil-Udo, Thomas Wrede