THE ROAD TO CONTEMPORARY ART 2011

Roma, Italy

Dal 05/05/2011 al 08/05/2011

Gabriele Basilico, Franco Fontana, Luigi Ghirri, Patrizia Guerresi Maimouna, Karen Knorr, Emil Lukas, Beatrice Pediconi, Georges Rousse, Thomas Wrede