ARTISSIMA 2011

Torino, Italy

Dal 03/11/2011 al 06/11/2011

Luigi Ghirri, Emil Lukas, Georges Rousse, Thomas Wrede